İK Politikaları

HAS ASANSÖR

Bir şirketi istikrarlı büyüme hedeflerine ulaştırma, güçlü marka haline getirme ve sonucunda kalıcı ve kurumsal bir başarı elde etmenin temelinde insan kaynakları ve bu kaynakların doğru kullanılıp değerlendirilmesinden geçtiğini biliyoruz.

HKS Has Asansör A.Ş.’de çalışanlarımızın kişisel ve mesleki yetkinliklerinin gelişmesine katkıda bulunabilmek için kişisel ve  mesleki gelişim eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Amacımız tüm çalışma arkadaşlarımızın  kariyer hedeflerini gerçekleştirebilecekleri mutlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak.

Kısaca ;biz insana yatırım yapmanın en kıymetli yatırım olduğuna inanıyoruz.

İnsan Kaynakları Politikamız

  • İnsan kaynakları yönetim politikasında daima açıklık ve şeffaflık ilkesini uygulamak, kişisel kriterlerden uzak eşitlik esaslarına dayanan sistemler kullanmak,
  • İstihdamlarını sağlarken işe uygun yetkinliğe sahip, doğru kişilerin yeteneklerine uygun pozisyonlarda çalışmalarını sağlamak,
  • Çalışanlarına, uygun sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak, iş ve işçi güvenliği, çevre, sosyal sigortalar ve diğer konularda, çalışma arkadaşlarımızın lehine geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını yapmak.
  • Çalışanlarımızın işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı olmak , çalıştığı süre boyunca ve gelecekte haklarının korunmasını sağlamak.
  • İş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak,
  • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini geliştirmek için gelişim ortamı ve fırsat yaratmak,
  • Çalışanların yaptıkları iş ile ilgili işin sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,
  • Çalışanların performanslarını değerlendirmek ve çalışanları teşvik edici sosyal faaliyetlerde bulunmak,
  • İşyerinde işçi ve işveren arasındaki iş birliğini ve çalışma barışını sağlayarak işçi-işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkları dostça çözümlenmesine çalışmak,