DEĞERLERİMİZ

Hukuki  ve Ahlaki Değerlerimiz ;

Biz Has Asansör ailesi olarak işimizin her alanında öncelikle çevremize ve tüm paydaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutarız. Hukuki değerlere saygı çercevesinde yasalara ve yönetmeliklere uygun şekilde, ahlaki değerlerimize bağlı olarak çevre ve toplumun güvenliğini koruyacak şekilde çalışırız. Yasal ve mevzuat gerekliliklerine, belirtilen kurallara  uygun şekilde, sektörün gereklilikleri, kişisel bilginin korunması, çevresel güvenlik düzenlemeleri v.b gibi konularlarda uyumlu olmayı taahhüt ederiz.

Bütünlük, Kalite ve Sürdürülebilirlik İlkelerimiz;

Bütünlük anlayışımız doğrultusunda kalite hedeflerimize hem süreç bazlı hem de süreçler arası sinerji ile katma değer sağlamaktayız. Bütünlük ve kalite hedeflerimiz doğrultusunda, iş ortaklarımız ile birlikte müşteri memnuniyetini hedeflemekteyiz. Kalite anlayışımız gereği yasal ve mevzuat gereklilikleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası standartları ve müşteri beklentilerini bir bütün olarak ele almaktayız. Sürdürülebilirlik adına sürekli gelişim ve iyileştirme kurum kültürümüz olup, tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız  ile bu sorumluluğumuzu paylaşmaktayız.

Bütünlük ilkelerimiz, kalite hedeflerimiz ve sürdürülebilirlik çalışmalarımız ile tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini hedeflemekteyiz. İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile periyodik olarak gözden geçirilmesi yapılmaktadır. Bu gözden geçirme sonucunda, işletme performansımızı geliştirecek önleyici ve iyileştirici yaklaşımların belirlenmesi, yenilikçi ve inovatif yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesni  taahhüt ederiz. Ayırca kalite yönetim sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelmeleri için daima  ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi taahhüt ederiz.

 

Çevreye ve geleceğe saygılı ol ;

Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal ve diğer gereklilikler ve buna bağlı olarak  müşteri gerekliliklerini yerine getirerek sürekli gelişim ve iyileştirme sağlarız. Sahip olduğumuz teknik ve ekonomik olanaklar ile çevreye duyarlı ve uygun teknolojileri kullanarak, hammadde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunmasını sağlar. Tesis, süreç ve ürün tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundururuz. Bunun yanı sıra herbir sürecimiz için Çevre ve etkileri konularında da risk ve fırsat değerlendirmesi yapılarak oluşabilecek olumsuzlukları tespit eder ve gerekli şekilde önlemlerini alırız. Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı ve taşeronlarımızı bilinçlendirerek paydaşlarımızında katılımlarını sağlarız. Üretim, taşıma, stoklama, işletme, bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini kullanırız. Çevre yönetimi yasaları ve kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, çevre bütünlüğünü oluşturmayı taahhüt ederiz.

İş Güvenliğiniz birinci önceliğimizdir;

Geleceğimiz ve geleceğiniz için iş sağlığı ve güvenliğini temin etmek adına yasal gereklilikleri sağlar ve uygulamaları ile yaşatırız. İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı hedefleriz. Bunun yanı sıra herbir sürecimiz için İş Sağılı ve Güvenliği konularında da risk ve fırsat değerlendirmesi yapılarak oluşabilecek olumsuzlukları tespit eder ve gerekli şekilde önlemlerini alırız. Üretim alanlarımızda yapılan işlerimizde uygun personel çalıştırarak uygun ve güvenli çalışma ortamı sağlıyoruz. Bununla birlikte çalışanlarımız üzerindeki  iş yükü dağılımını yaparak iş stresini minumuma indirmiş oluyoruz. Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı taahhüt ederiz. İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık ve güvenlik bütünlüğünü oluşturmayı taahhüt ederiz.

Sosyal sorumluluğumuz “Önce İnsan”

İçerisinde bulunduğumuz Sosyal ve Ekonamik hayatımız doğrultusunda, çocuk işçi çalıştırmamayı ve bu durumu desteklememeyi, çocuk işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz. Ayrıca bu konu için tüm paydaşlarımızı da denetler ve bu konuları desteklemeleri adına teşvik ederiz. Bunun yanı sıra hiçbir çalışanımızı baskı altında ve borca dayalı çalıştırmamayı, tüm çalışanlarımıza eşit şartlar sağlayarak kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda çalıştırmayı destekliyor ve bu doğrultuda hareket ediyoruz.  Belirlenen yasal gereklilikler çerçevesinde tüm çalışanlarımıza ücret ve sosyal haklarını ödemeyi taahhüt ediyoruz. Çalışanımıza Din, Dil,Irk , Cinsiyet, Fiziksel engel ayrımı yapmaksızın  ve hamilelik durumlarında annelik haklarını koruyarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaktayız. Ayrıca tüm paydaşlarımızla yasal gereklilikler ve ahlaki değerler doğrultusunda, ikili iş ilişkileri çerçevesinde maddi kazanç sağlayacak hertürlü hediye ve ödemeyi hiçbir koşulda kabul etmemeyi ve bu tür taleplerde bulunmamayı taahhüt ederiz. Ayrıca tüm paydaşlarımıza ait ilgili Kanun kapsamında mevcut Kişisel Verilerin gizliliği ve güvenliği sağlanması adına ilgili yasa ve gerekliliklerine uymayı taahhüt ederiz. Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili, anlayış, politika ve prosedürlerin esaslarını oluşturmak bu bilince erişmeyi ve  sağlamayı taahhüt ederiz.

İnovatif Düşün ve Yaşama Geçir ;

Teknik ve Teknolojik gelişmeleri takip ederek, tasarımda, imalatta ve son kullanıcıda değer katan fikirler ile birlikte  fırsatları ve riskleri göz önüne alarak daima ileriyi hedefleriz.

Çözümün Bir Parçası Ol ;

Ürün,Süreç ve Hizmetlerimizde tüm paydaşlarımızın bizleri daima ileriye götürecek olan fikirleri , sürekli iyileştirmeleri ile birlikte risk ve fırsatları değerlendirerek güvenli bir şekilde ilerleriz.

Riskleri Değerlendir ve Fırsatları Yakala ;

Tüm varlıklarımızın değerlerinin korunması, Süreçlerimizin güvenlik ve sürdürülebilirlik eseslarına dayanarak, stratejik hedeflere uyumlu bir risk ve fırsat yönetimi oluşturmaktadır. Tüm süreç ve fonksiyonlarda potansiyel risklerin ön görülmesi, yönetilmesi , izlenmesi ve gerek görülen süreç iyileştirme faaliyetleri ile ortdan kaldırma, kabul edilebilir ve uygulanabilir seviyeye düşürmek için sormluklukları belirleriz. Risk ve Fırsat yönetimi için gerekli kaynak ihtiyacanın temin edilmesi konusunda , yasa, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve etkileşimde bulunduğu  çevre, müşteri, tedarikçi ve çalışanlarına karşı sormluluklarının yerine getirilmesinin sağlamayı taahhüt ederiz.

Uzmanlık ve Tecrübelerini Her Alanda Kullan ;

Sektörde kazanmış olduğumuz bilgi , tecrübe , deneyimlerimizi ve kalite anlayışımızı geleceğimizin mirasçısı olan gençlerimiz için eğitim alanında yatırımlar yaparak daha ileri seviyelere taşımaktayız.

Pozitif ol , Motivasyonunu Yüksek Tut ;

Tüm süreçlerimizde paydaşlarımız ile çalışma alanlarımızda pozitif farkındalıklarımızla gelişimleri destekleriz. Bu bağlamda çalışma alanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortama dönüştürerek, çalışanlarımızın motivasyonun yüksek olmasını sağlarız.

Global Bir Marka Olduğunu Unutma ;

Ürünlerimizin , ilk üretim aşamasından son kullanıcıya ve sonraki kullanım ömrü içindeki yaşam döngüsüne kadar olan süreçte Kalite, Güven ve Destek sistemleri ile var oluşunu sağlam bir marka olarak sürdürecektir. Bu markalaşma oluşumu içinde tüm paydaşların güveni, dürüstlüğü ve desteği bütünleşip Global Pazar payında yer alacaktır.