İş Sağlığı ve İş Güvenliği

HKS HAS ASANSÖR KAUÇUK PLASTİK METAL SAN. TİC.A.Ş

İş Sağılığı ve İş Güvenliği;

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Tedarikçi, HAS ASANSÖR nezdinde yapacağı tüm işlerin ifası sırasında yukarıda açık ifade ile belirtilen “İş Sağlığı ve İş Güvenliği”  tanımlamalara ve ilgili hususlara uygun şekilde iş yürüteceğini beyan ve taahhüt eder.

 

BELGE – BİLGİ TESLİM EDİLECEK / BİLGİ VERİLECEK BÖLÜM NE ZAMAN GÜNCELLEME PERİYODU
Çalışacak Personel Listesi

(Görevleri ve SGK no’ları yazılı biçimde)

İ.K. İşe başlamadan

1 hafta önce

Yeni Personel girişinde
Sigorta işe giriş bildirgesi İ.K. Güvenlik kapı

Girişinde

Yeni Personel girişinde
İş Makinası

(forklift, vinç, hidrolik platform,

vb.) Operatör Belgeleri (kullanılacaksa)

İ.K. İşe başlamadan

1 hafta önce

Yeni Personel girişinde
Özel Risk Grupları (yüksekte veya kapalı hacimde çalışma, gece çalışmaları, vb.)

için “İşe Giriş Muayene Formu”

İ.K. Yeni Personel girişinde
Demirbaşın ( PC, Printer, gerekli makina ve Ekipman  vs) şirkete girişi esnasında model, seri no bilidirimi Güvenlik İşe başlamadan

önce

Yeni Personel girişinde

 

BELGE – BİLGİ TESLİM EDİLECEK / BİLGİ VERİLECEK BÖLÜM NE ZAMAN GÜNCELLEME PERİYODU BELGE – BİLGİ
Tedarikçinin vergi borcu olmadığına

dair vergi dairesinden alınacak belge

…………. Muhasebe Sözleşme ile

birlikte

Tedarikçinin SGK Prim Borcu olmadığına

dair SGK Md.lüğünden

alınacak belge

…………. Muhasebe Sözleşme ile

birlikte

Aylık sigorta prim tahakkuk belgeleri ………….. Muhasebe İş devam ederken

veya kesin kabulde

Her ay sonunda /kesin kabulde
Aylık sigorta primlerinin ödendiğine dair dekont ………….. Muhasebe İş devam ederken

veya kesin kabulde

Her ay sonunda /kesin kabulde
Personel Ücret Bordroları …………… Muhasebe İş devam ederken

veya kesin kabulde

Her ay sonunda /kesin kabulde

 

 

Tags: