Asansör Bakımı

Asansörün, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, çalıştırılmaya başladığı tarihten itibaren, aylık bakımları ve kontrolleri yapılması gerekmektedir. Asansörlere uygulanan bakımın amacı, donanımın performansını arttırmak ve güvenirliliğini sağlamaktır. Ayrıca tesisi düzenli ve verimli, arızayı önleyecek düzeyde emniyetli olarak çalıştırılacak düzeyde tutmak ve işletme kayıplarını en aza indirmek de bakımın amaçlarındandır.

Yönetmelik kapsamında yer alan asansörün bakımı, bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından yapılır. Binada sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda bir defa yaptırılır. Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir.

Aylık olarak yapılan asansör bakımında görülen aksaklıklar giderildiği takdirde asansör sorunsuz çalışmaya devam edecektir. Ancak bakımlar zamanında yapılmazsa ve/veya bakımlar esnasında görülen eksiklikler giderilmezse asansörde sık sık arıza meydana gelir. Özellikle emniyet ekipmanlarında oluşabilecek eksiklikler ve arızalar, can ve mal kayıplarına sebep olabilecek kadar büyük sonuçlara sebebiyet verebilir.

Tags: