Sicurezza e salute sul lavoro

HKS HAS ELEVATOR IN GOMMA PLASTICA IN METALLO SAN.  TİC.A.Ş

Sicurezza e salute sul lavoro;

Regolamentare i doveri, i poteri, le responsabilità, i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro e dei dipendenti al fine di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro e migliorare le attuali condizioni di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Il Fornitore dichiara e si impegna a svolgere i lavori in conformità con la definizione di “Salute sul lavoro e sicurezza del lavoro” di cui sopra nella dichiarazione aperta durante l’esecuzione di tutti i lavori che devono essere svolti da HAS ELEVATOR e soggetti correlati.rtuni sul lavoro e regolamentazione delle condizioni ambientali del posto di lavoro

 

BELGE – BİLGİ TESLİM EDİLECEK / BİLGİ VERİLECEK BÖLÜM NE ZAMAN GÜNCELLEME PERİYODU
Çalışacak Personel Listesi

(Görevleri ve SGK no’ları yazılı biçimde)

İ.K. İşe başlamadan

1 hafta önce

Yeni Personel girişinde
Sigorta işe giriş bildirgesi İ.K. Güvenlik kapı

Girişinde

Yeni Personel girişinde
İş Makinası

(forklift, vinç, hidrolik platform,

vb.) Operatör Belgeleri (kullanılacaksa)

İ.K. İşe başlamadan

1 hafta önce

Yeni Personel girişinde
Özel Risk Grupları (yüksekte veya kapalı hacimde çalışma, gece çalışmaları, vb.)

için “İşe Giriş Muayene Formu”

İ.K. Yeni Personel girişinde
Demirbaşın ( PC, Printer, gerekli makina ve Ekipman  vs) şirkete girişi esnasında model, seri no bilidirimi Güvenlik İşe başlamadan

önce

Yeni Personel girişinde

 

BELGE – BİLGİ TESLİM EDİLECEK / BİLGİ VERİLECEK BÖLÜM NE ZAMAN GÜNCELLEME PERİYODU BELGE – BİLGİ
Tedarikçinin vergi borcu olmadığına

dair vergi dairesinden alınacak belge

…………. Muhasebe Sözleşme ile

birlikte

Tedarikçinin SGK Prim Borcu olmadığına

dair SGK Md.lüğünden

alınacak belge

…………. Muhasebe Sözleşme ile

birlikte

Aylık sigorta prim tahakkuk belgeleri ………….. Muhasebe İş devam ederken

veya kesin kabulde

Her ay sonunda /kesin kabulde
Aylık sigorta primlerinin ödendiğine dair dekont ………….. Muhasebe İş devam ederken

veya kesin kabulde

Her ay sonunda /kesin kabulde
Personel Ücret Bordroları …………… Muhasebe İş devam ederken

veya kesin kabulde

Her ay sonunda /kesin kabulde

 

 

Tags: